Телефони

0885 122 288 – Офис Сандански с. Струма

0882 511 171 – Офис Пловдив с. Войводиново

Факс

Офис Пловдив с. Войводиново

тел./факс: (03101) 2283

Офис Сандански с. Струма

тел./факс: (0743) 24 220

Имейл адрес

office@green-smile.com – Офис Пловдив с. Войводиново

info@green-smile.com – – Офис Сандански с. Струма
Моля кликнете с мишката върху Камион.