H-85

Съдържа хумусни киселини от леонардит и благоприятства по-доброто използване на хранителните вещества в почвата от растенията.

Н-85- Осигурява най-големия резерв от хранителни вещества за
растенията.Подобрява структурата на почвата,порьозността и въздушния
режим.Подсилва ефекта от прилагането на химични торове.Стимулира
почвените микроорганизми, чрез осигуряване на въглерод,който се
използва като източник на енергия.