Barrier

Натурален продукт, който подсилва и укрепва растителните тъкани и имунитета на растенията.