СЛАДКА ЦАРЕВИЦА СУИТ ТИНГ F1/SWEET THING F1

 • Ранен хибрид сладка царевица от ново поколение
 • Вегетационен период 75-77 дни.
 • Дължина на кочана около 23 см, брой редове в кочана 20.
 • Височината на растенията е 180-190 см.
 • Препоръчителна гъстота на засаждане 6000- 6500 растения/декар.
 • Може да се отглежда с директна сеитба или разсад.
 • Подходящ за прясна консумация и за индустриална преработка.
 • Издръжливост на болести и вируси: HR: Ps; IR: Et, Pst

СУПЕР СЛАДКА ЦАРЕВИЦА

ГЛИКОС F1/ GLIKOS F1

Ранен хибрид сладка царевица от нова генерация

Вегетационен период 78 дни.

 • Дължината на кочана е 21-22 см, с брой редове в кочан 18-20.
 • Препоръчителна гъстота на засаждане 6000- 6500 растения/дка.
 • Подходящ за полско производство.Може да се отглежда чрез директна сеитба или разсад.
 • Устойчивост на болести и вируси:HR: PS, Rp1GI

СЛАДКА ЦАРЕВИЦА

АКЧЕНТУАТЕ F1 /ACCENTUATE F1

 • Ранен хибрид сладка царевица от нова генерация, подходящ за отглеждане на открито
 • Вегетационен период 78-80 дни
 • Растенията са здрави, достигат височина до 180 см.
 • Дължината на кочана е 22-24 см, с брой редове в кочан 18.
 • Зърната са фини, с изключително добро качество.
 • Препоръчителна гъстота на засаждане 6000-6500 растения/дка.
 • Предназначен за прясна консумация и за преработка.
 • Издръжливост на вируси и болести: HR: Ps; IR: Et, Pst