Пипер тип Капия

Предлагаме хибриден сорт пипер от типа Капия плодове с триъгълна форма, тъмнозелени, а при узряване с наситено червен цвят.

  • Средно ранен сорт
  • Високи и силнорастящи растения
  • Месото на плода е сладко и дебело 4-5 мм.

Вижте още…

Пипер тип Камби

Предлагаме хибриден сорт пипер от типа Камби плодове с четириъгълна форма, тъмнозелени, а при узряване с наситено червен цвят.

  • Средно ранен сорт
  • Високи и силнорастящи растения
  • Месото на плода е сладко и дебело 4-5 мм.

Вижте още…

Пипер тип Блоки

Предлагаме хибриден сорт пипер от типа Блоки плодове с четириъгълна форма, тъмнозелени, а при узряване с наситено червен цвят.

  • Средно ранен сорт
  • Високи и силнорастящи растения
  • Месото на плода е сладко и дебело 4-5 мм.

Вижте още…