ДИНИ РОЯЛ ФЕТЪЗИ Ф1 / ROYAL FANTASY F1

 • Ранен хибрид с вегетационен период 78-82 дни.
 • Плодовете са с продълговата форма и тегло между 7-10 кг.
 • Кората е средно дебела (защитава добре плода при транспортиране), вътрешността е червена, сочна и

много сладка.

 • В условия на присаждане, големината на плодовете и добива на хибрида може да нарастне значително.
 • Хибридът може да се отглежда както на открито и така и в полиетиленови тунели.

ДИНИ БУРЕБИСТА F1/BUREBISTA F1

 • Ранен хибрид дини, тип Кримсон Суит
 • Вегетация 75-85 дни.
 • Плодовете са овално-кръгли, с тегло 6-9 кг. Кората е със средна дебелина, която защитава добре плодовете при транспортиране и манипулации.
 • Хибридът може да се отглежда на открито, в полиетиленови тунели или под агротекстил. Гъстота на засаждане: около 600 растения/декар неприсадена култура; 300 растения/декар присадена култура.

 

 

 

ПОДЛОЖКА ЗА ДИНИ

ЛАДЖЕНАРИЯ АС / LAGENARIA AS

 • Ранна подложка подходяща за присаждане на дини и пъпеши.
 • Отличава се с бърз растеж, дълги междувъзлия и висока съвместимост с различни видове хибриди.
 • Благодарение на устойчивостите, които притежава, води до високо качество на плода и значително увеличение на продуктивността.
 • Дългите междувъзлия спомагат за много лесно присаждане.
 • Освен устойчивостите на почвените вредители, се отличава и с устойчивост:IR: ZYMV, CMV.

ПОДЛОЖКА ЗА ДИНИ

ПОДЛОЖКА ЗА ДИНИ БЕТОН Ф1 / BETON F1

 • Нова хибридна подложка за дини и пъпеши тип Maxima-Moschata.
 • Голяма устойчивост на Фузариум и на стресови фактори (водни и температурни).
 • Едновременно покълване на семената, еднаквост, голям процент на прихващане.
 • Бетон F1 гарантира на растенията голяма здравина, високо качество и продуктивност