РАЗСАД И СОРТОВИ СЕМЕНА
  1. Sample Question c1?
  2. Sample Question c2?
  3. Sample Question c3?
SAMPLE QUESTION SECTION D
  1. Sample Question d1?
  2. Sample Question d2?
  3. Sample Question d3?

1

Заявки и доставка на зеленчуков разсад

Как да направим заявка за зеленчуков разсад

Заявката се прави предварително. Срокът зависи от културата и необходимото технологично време за отглеждане. Например разсад домати трябва да бъде заявен минимум 50 дни, преди желаната дата за доставка, в зависмост от сезона и желания размер на разсада.

Какви са размерите на тарелките, в които се доставя разсада

Външният размер на тарелките е 40х60см.
Листните зеленчуци най-често се доставят в тарелки с 330 гнезда, с размер на гнездата 2.1см х 2.1см х 5см.
Обичайния размер за доставка на домати, пипер, патладжан е тарелки със 150 гнезда, като размерът на гнездата е 3.5см х 3.5см х 6.3см. Разсадът е 45 дневен с височина 12-18см
По-големият размер е в тарелки със 77 гнезда, с размери на гнездата 4.9см х 4.9см х 7см. Разсадът домати в този размер тарелки е 60 дневен със заложен цветен бутон.
Неприсадени тиквови култури (краставици, тиквички, пъпеши и др.) могат да бъдат доставени в тарелки от 150 и 77 гнезда.
Присадените са в индивидуални „кофички”, наредени в стиропорена тарелка.
Всички тарелки при транспортирането са опаковани в найлон и индивидуални кашони. На всеки кашон има етикет със сертификат и етикет с името на сорта и брой растения в тарелка.

От какви сортове може да бъде заявен разсад

Сортът се заявява от клиента. Единственото условие е семената да са хибридни и сертифицирани.

Какви са предимствата на присадените растения

Присаденият разсад има много предимства. Растенията са устойчиви или толерантни на основните коренови, почвени болести и неприятели. Благодарение на силния корен, растението се храни по-добре, успява да извлече нужната влага и хранителни вещества от почвата дори и при ниски температури. Растенията дават по-добър добив при неблагоприятни биоклиматични условия. Встъпват в плододаване по-рано в сравенние с неприсадените от същия сорт. По-икономични са от гледна точка на намалената употреба на препарати срещу почвени патогени. Постигнатия добив на декар е по-висок в сравнение с неприсадения разсад.

2

Продукти за биоземеделие

Какви сертификати притежават продуктите за биоземеделие?

Продуктите за биоземеделие са одобрени съгласно европейски Регламенти №834/2007 и 889/2008, като също така притежават и сертификат NOP валиден за САЩ.

Могат ли продуктите за биоземеделие да се прилагат и в конвенционални стопанства

Цялата гама био-продукти, както и гранулирания органичен тор са напълно подходящи както за биологично така и за конвенционално земеделие. Може да се приложи пълна програма за отглеждане на културите изцяло на базата на био-продуктите, а също е възможно те да бъдат част от конвенционална програма на отглеждане.

Продуктите за биологично земеделие само торове ли са

Част от продуктите са насочени към задоволяване на хранителните нужди на растенията от макро и микроелементи, докато други са със специфична насоченост – за справяне с основните болести и неприятели по растенията.

3

Разсад и сортови семена

Какви са предимствата на присадените растения

Присаденият разсад има много предимства. Растенията са устойчиви или толерантни на основните коренови, почвени болести и неприятели. Благодарение на силния корен, растението се храни по-добре, успява да извлече нужната влага и хранителни вещества от почвата дори и при ниски температури. Растенията дават по-добър добив при неблагоприятни биоклиматични условия. Встъпват в плододаване по-рано в сравенние с неприсадените от същия сорт. По-икономични са от гледна точка на намалената употреба на препарати срещу почвени патогени. Постигнатия добив на декар е по-висок в сравнение с неприсадения разсад.

Sample Question c2?

Here is a sample answer to the question.

Sample Question c3?

Here is a sample answer to the question.

04

Sample
Questions
D

Sample Question d1?

Here is a sample answer to the question.

Sample Question d2?

Here is a sample answer to the question.

Sample Question d3?

Here is a sample answer to the question.