Forte 67 F1 / Форте 67 Ф1 (Деница)

  • – Много ранен хибрид, с 65-70 дни вегетация;
  • – Растенията са ниски – достигат до 1.5 м, устойчиви и изравнени;
  • – Кочаните са с дължина 20-25 см, с диаметър 5 см, с 16 реда зърна без празни места;
  • – Кочаните са добре обвити с листа, с отлично качество и вкус;
  • – Сортът се представя много добре и при ниски температури;
  • – Това е най-ранният и продуктивен хибрид.

5-6 семена в грам, 5000–7000 растения в декар. Начин на разсаждане: 70-100 см между редовете и 20-25 см между растенията в реда.