Димитриос Цепетонидис

СОБСТВЕНИК НА ГРИЙН СМАЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Магистър, инженер агроном, специалност Растителна защита. Завършил Аграрен университет гр. Пловдив

Виктор Пандев

УПРАВИТЕЛ НА ГРИЙН СМАЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Магистър, инженер агроном, специалност Растителна защита. Завършил Аграрен университет гр. Пловдив

GSM: 0885 122 288

Веселин Димитров

УПРАВИТЕЛ ОФИС ОБЛАСТ ПЛОВДИВ И ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ГРИЙН СМАЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Магистър, инженер агроном, специалност Растителна защита. Завършил Аграрен университет гр. Пловдив

GSM: 0885 633 742

Йорданка Пандева

УПРАВИТЕЛ ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

Магистър, инженер агроном, специалност Растителна защита. Завършила Аграрен университет гр. Пловдив
Втора магистърска специалност Биологично земеделие

Тел.: 0743 24 220

Красимир Костадинов

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК ОФИС ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Бакалавър специалност Агрономство Полевъдство
Магистър специалност Агробизнес

Илона Василева

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК ОФИС ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Магистър, инженер агроном, специалност Растителна защита. Завършил Аграрен университет гр. Пловдив.
Втора магистърска специалност Биологично земеделие

GSM: 0882 511 171; 0878 885 194