AS7-212 F1

 • – Ранен полудетерминантен хибрид червени домати;
 • – Предназначен за ранно отглеждане в оранжерии и на
  открито;
 • – Растенията са мощни, с къси междувъзлия, с отворен
  хабитус;
 • – Плодовете са леко приплеснати, еднакви, твърди,
  устойчиви на транспортиране, с размер 220-240 гр.;
 • – Продуктивността, цветът и вкусът ги правят
  изключително специални в сравнение с другите
  хибриди;
 • – Могат да се консумират в прясно състояние, както и да
  се използват за промишлена преработка;
  – Устойчивости:HR: ToMV:0-2, Fol: 0-1, V, Mi.

AS 307 F1

  • – Индетерминантен високодобивен, ранен хибрид;
  • – Предназначен за оранжерийно производство, в отоплени или неотоплени оранжерии;
  • – Растението е с отворен хабитус и много добре развита
   коренова система;
  • – Листната маса на растението е добре балансирана и
   богата, което води до продължително плододаване и
   голяма еднаквост на плодовете;
  • – Тегло на плодовете 140-160 гр., голяма твърдост и
   изключително наситен червен цвят при достигане на
   ботаническа зрялост;
  • – Подходящ за консумация в прясно състояние и за
   промишлена преработка;

– Устойчивост: HR: Tm2, I2, Ve.

AS 311 F1

  • – Индетерминантен високодобивен, ранен хибрид;
  • – Подходящи за полско и за оранжерийно производство;
  • – Потенциалът на производство е много висок;
  • – Растенията са мощни, с къси междувъзлия, добре
   облистени;
  • – Плодовете са леко приплеснати със среден размер
   140-160 гр., с много добра твърдост, цветът е наситено
   червен при достигане на ботаническа зрялост;
  • – Хибридът е високо толерантен към абиотични фактори;
  • – Подходящ и за консумация в прясно състояние и за
   промишлена преработка;

– Устойчивост: HR: Fol: 0-2, V, Mi.