Columna F1 / Колумна F1

  • – Нов супер ранен високодобивен хибрид,
   подходящи за оранжерийно производство;
  • – Подходящ и за ранно и за късно производство;
  • – Растенията са мощни, със здрави стъбла и едри
   листа;
  • – Плодове са леко оребрени със средна дължина
   30-34 см, с наситен зелен цвят и блясък;
  • – Устойчивост на болести и вируси : Px, CMV, Ccu,
   IR: CVYV, Cca.