Актуален Каталог HEKTAR 2020

След повече от две десетилетия изследвания и селекция на нови хибриди,
Агросел  промени бранда на  професионалните си хибриди от Агросел
-професионални семена на HEKTAR – същността на бъдещето.
Създадените хибриди са с много висока генетична стойност, а контролът
на качеството отговаря на най-високите европейски стандарти. HEKTAR
предлага на професионалните производители сигурна, надеждна и
прозрачна алтернатива от хибриди, напълно адаптирани към климатичните
условия на България.